kan_cis2

Instalacje kanalizacyjne ciśnieniowe

Instalacje kanalizacyjne ciśnieniowe Systemy kanalizacji ciśnieniowej są stosowane do transportu ścieków bytowo – gospodarczych. Nie powinno się ich stosować do odprowadzania ścieków deszczowych. Ścieki przepływają z miejsc ich powstawania do studzienki zbiorczej. W  studzience znajduje się pompa zatapialna. W przypadku osiągnięcia odpowiedniego poziomu ścieków następuje włączenie pompy, transportuje ona ścieki przewodem tłocznym do kolektora sieci 

Czytaj więcej……

instalSOFT

  InstalSOFT w swojej ofercie posiada następujące programy: Instal-OZC 4 do wykonywania obliczeń współczynników przenikania „U” (lub oporu cieplnego „R”) przegród budowlanych, projektowego obciążanie cieplnego pomieszczeń i budynków, sezonowego zapotrzebowania na ciepło oraz sporządzania certyfikatów energetycznych dla budynków nie wyposażonych w instalację chłodzenia, Instal-therm HCR 4 do obliczania instalacji centralnego ogrzewania wodnego z grzejnikami konwekcyjnymi (dwu- 

Czytaj więcej……

SANKOM

  Firma SANKOM działa na rynkach Europy Środkowej już ponad 15 lat, nasze programy dostępne są również w rosyjskiej wersji językowej od ponad 10 lat. Zdobyte doświadczenie z powodzeniem wykorzystujemy do rozwoju naszych produktów, które cieszą się ogromną popularnością i posiadają ugruntowaną pozycję na rynku polskim i rosyjskim.   W swojej ofercie posiada następujące programy: 

Czytaj więcej……

program

Programy

  Aby ułatwić  proces projektowania poszczególnych instalacji należy wspomagać się specjalistycznymi programami . Największe firmy dostarczające oprogramowanie do wykonywania obliczeń instalacji to: instalSOFT INTERsoft SANKOM Programy powyższych firm służą do wykonywania obliczeń m.in.: instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacji przeciwpożarowej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania, sieci kanalizacyjnej, sieci gazowej. Wkrótce opis poszczególnych 

Czytaj więcej……

ppoz2

Instalacje przeciwpożarowe

  1.1 Rodzaje instalacji przeciwpożarowych Instalacja przeciwpożarowa może być wykonana jako suche piony (w razie pożaru do pionu podłączana jest nasada strażacka z pompą i pion jest nawadniany) lub jako piony mokre (piony podłączone są do sieci wodociągowej lub zasilane są wodę ze zbiornika przeciwpożarowego). Występują również instalacje tryskaczowe i zraszaczowe. W tryskaczach środkiem gaśniczym 

Czytaj więcej……

ogrz

Obliczenia instalacji C.O.

  Rodzaje centralnego ogrzewania: 1.1  Centralne ogrzewanie można podzielić na: ogrzewanie wodne grawitacyjne, ogrzewanie wodne pompowe, ogrzewanie parowe (stosowane jedynie w zakładach przemysłowych, produkcyjnych).   1.2 Ze względu na sposób przekazywania ciepła można wyróżnić ogrzewanie: konwekcyjne, powietrzne, promieniowe.   1.3 Ze względu na sposób dostarczania energii instalację można podzielić na: gazowe, olejowe, paliwo stałe, elektryczne. 

Czytaj więcej……

gaz

Instalacja gazowa

  1.1 Instalacja gazowa Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych. Instalacja wewnątrz budynku wykonuje się 

Czytaj więcej……

inst_wod

Obliczenia instalacji wodociagowych

  1.1 Wymiarowanie przewodów wody zimnej, ciepłej Wymiarowanie przewodów wodociągowych polega na określeniu: średnic przewodów, strat ciśnienia oraz minimalnego ciśnienia zapewniającego utrzymanie ciągłości dostawy wody do instalacji, przy wymaganym ciśnieniu wody przed punktem czerpalnym. Tok wymiarowania przewodów jest następujący: podzielenie instalacji na odcinki obliczeniowe, wyznaczenie przepływów obliczeniowych dla odcinków, dobór średnicy przewodów na odcinkach obliczeniowych, 

Czytaj więcej……

kan_graw

Instalacje kanalizacyjne grawitacyjne

  Systemy instalacji kanalizacyjnej: Instalacja kanalizacyjna występuje w czterech systemach które różnią się od siebie stopniem wypełnienia przewodów oraz sposobem podłączania podejść do pionów kanalizacyjnych. Wyróżniamy: System I – przybory sanitarne podłączane są do pojedynczego pionu kanalizacyjnego z podejściami częściowo wypełnionymi. Projektuje się je na wypełnienie wynoszące 0,5 (50%). System II – podobnie jak w 

Czytaj więcej……